dimarts, 9 de juny del 2015


Introducció


Una SmartCity és una ciutat intel·ligent i preparada tecnològicament per fer més còmoda la vida dels ciutadans que hi viuen en ella. Aquesta ciutat intel·ligent respecta tots els aspectes ambientals i l'ús de les energies renovables, alhora que utilitza totes les tecnologies disponibles per al servei dels ciutadans.

En aquest treball presentarem idees per a les SmartCity, concretament de Pallejà. En cada assignatura parlarem d'algunes idees perquè la nostra població pugui arribar a ser una SmartCity.

Video Smart City: