Català


Les ciutats intel·ligents haurien de millorar la vida de les persones tot i que en aquestes noves formes ens trobarem amb avantatges i inconvenients:


Avantatges Smart City:


  • Millora de la qualitat de vida: Es a dir, que contempla el ciutadà com el centre de les seves gestions i l'integra en les decisions sobre les seves necessitats bàsiques perquè afavoreixin la vida de les persones. 

  • És menys contaminant pel medi ambient, ja que s'utilitzen energies renovables que fan de l'entorn un lloc més ecològic, i això condiciona la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

  • Utilitza molta tecnologia per millorar l'estil de vida i facilitar l'adaptació de l'entorn i la satisfacció de les necessitats bàsiques de les persones.

  • En les Smart City es pot trobar una millora en l'entorn de la ciutat amb zones verdes per afavorir el lleure dels seus habitants.

  • Augmenta la seguretat dels ciutadans dintre de la ciutat, per tal de que puguin sentir-se més segurs.
Inconvenients Smart City
  • Gran inversió inicial per tal de realitzar una Smart City. Les energies renovables són molt  cares i necessiten moltes instal·lacions.

  •  Per començar el desenvolupament d'una Smart City en ciutats ja existents, cal fer grans actuacions i remodelacions als edificis ja construïts, i això suposa una gran inversió econòmica.

  • Reducció de la intimitat a causa del gran augment de la tecnologia en tota la ciutat.

  • En l'estat de crisis econòmica la majoria de la societat no veu amb bons ulls, les despeses que es produeixen per a millores i noves tecnologies.

  • Massa tecnologia disponible, encara està per avaluar si pot provocar una manca de cultura i pot fer que les generacions futures, per exemple, no aprenguin a escriure a mà i si en canvi, n'aprenguin a escriure en un teclat. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada